1. แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น, หลักการปฏิบัติธรรม

ศูนย์กลางกายฐานที่-7

สคริปต์การสอน (บทเทศน์สอน) 

pdf-download

Mind Map

Mind-Map-แผนภาพสมาธิเบื้องต้น

แผนการสอน

download-free-simple-processing-form-button

สื่อ Power Point

ศาสตร์แห่งสมาธิ
แผนการสอนสมาธิเบื้องต้น 
สมาธิเบื้องต้น
สมาธิเบื้องต้น (2)
มาสร้างความคุ้นเคยกับสมาธิกันเถอะ 
พระรัตนตรัยภายในและการเข้าถึง
งานนำเสนอการเห็นภาพภายในกับความใจเย็น

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *