Category Archive for "07รอบกิจกรรม"

ปฐมนิเทศน์

VDO ตัวอย่างการอบรมสามเณรวัดไทรใหญ่ ภาพตัวอย่างปฐมนิเทศ คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ Power Point สคริปท์การสอน Video โหลดทั้งหมด Power Point Download “0_PPT_ปฐมนิเทศ_ระเบียบ-๑๐-ประการ.ppt” 0_PPT_ปฐมนิเทศ_ระเบียบ-๑๐-ประการ.ppt – Downloaded 102 times – 5 MB สคริปท์การสอน Download “TEXT_เอกสารรายงานตัวและปฐมนิเทศ_OK.doc” TEXT_เอกสารรายงานตัวและปฐมนิเทศ_OK.doc – Downloaded 17 times – 176 KB Video โหลดทั้งหมด
Read More

ซ้อมคำขานนาค

สอบท่องบทขานนาค สำหรับบวชสามเณร 1. คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า) สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต. (กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า) อุกาสะ...
Read More

ซ้อมบทให้พร

บทให้พร อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถาฯ สามัญญานุโมทนาคาถา สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค...
Read More

พิธีตัดปอยผม

VDO ตัวอย่างการจัดพิธีตัดปอยผม VDO ตัวอย่างศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง พิธีตัดปอยผมสามเณร ประมวลภาพพิธีตัดปอยผม คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ สคริปท์การสอน Video โหลดทั้งหมด สคริปท์การสอน Download “TEXT_เอกสาร-พิธีตัดปอยผม-และปลงผมแก้ไข.doc” TEXT_เอกสาร-พิธีตัดปอยผม-และปลงผมแก้ไข.doc – Downloaded 61 times – 447 KB Video Download “VDO_ตัวอย่างการจัดพิธีตัดปอยผม.mp4” VDO_ตัวอย่างการจัดพิธีตัดปอยผม.mp4 – Downloaded 30 times – 177 MB Download “VDO_ตัวอย่างศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง-พิธีตัดปอยผมสามเณร.mp4” VDO_ตัวอย่างศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง-พิธีตัดปอยผมสามเณร.mp4 – Downloaded 46 times –...
Read More

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

VDO ตัวอย่างรูปแบบพิธีกรรม การฝากตัวเป็นศิษย์ 10 42 นาที พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ นับตั้งแต่โบราณกาลมา การศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ใด เรื่องใด ก็ตาม ล้วน แต่ต้องมีการไหว้ครู เพื่อเป็นการบอกกล่าว เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อสิ่งหรือบุคคลผู้จะเป็นผู้ดูแล อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน หรืออาจเรียกว่า “ฝากตัวเป็นศิษย์” เช่นเดียวกัน การเข้ามาอบรมในโครงการบรรพชา ในคราวนี้ก็เช่นกัน ต้องมีการฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ผู้มีพรรษากาล ผู้มีความรู้ และความสามารถ เพื่อเป็นการน้อมรับความรู้ที่ท่านจะได้สั่งสอนและอบรมตลอดโครงการอบรม   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑. กำหนดการ ๒. บทพิธีกร (ธรรมทายาท) ๓. คำขอฝากตัวเป็นศิษย์ ๔. ผังการนั่งของคณะสงฆ์   อุปกรณ์ ๑. แฟ้มประธานสงฆ์...
Read More

พิธีตักบาตร

ภาพบรรยากาศงานพิธีตักบาตร และการเดินบิณฑบาตร สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ สคริปท์การสอน โหลดทั้งหมด สคริปท์การสอน Download “TEXT_เอกสาร-พิธีตักบาตรพระอาจารย์และคณะสงฆ์-แก้ไข1.doc” TEXT_เอกสาร-พิธีตักบาตรพระอาจารย์และคณะสงฆ์-แก้ไข1.doc – Downloaded 20 times – 98 KB Download “TEXT_เอกสารพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่แก้ไข2.doc” TEXT_เอกสารพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่แก้ไข2.doc – Downloaded 10 times – 534 KB โหลดทั้งหมด Download “6_พิธีตักบาตร.rar” 6_พิธีตักบาตร.rar – Downloaded 11 times – 422 KB
Read More

พิธีปล่อยปลา

Animation ปักษาวารี ผลบุญปล่อยสัตว์เช่นนกเป็นต้น คําอธิษฐานจิตปล่อยปลา พุทธะบูชา, มหาเตชะวันโต ข้าพเจ้า, บูชาพระพุทธเจ้า, ขอให้มีเดช, มีอำนาจ, มีวาสนา ธรรมะบูชา, มหาปัญโญ ข้าพเจ้า, บูชาพระธรรม, ขอให้มีปัญญา สังฆะบูชา, มหาโภคะ, วะโห ข้าพเจ้า,บูชาพระสงฆ์, ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติ อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง ,ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง, พระพุทธเจ้า, พระธรรมเจ้า ,พระสงฆเจ้า อีกทั้งคุณมารดา บิดา, คุณครูอุปฌาย์อาจารย์, คุณทานบารมี, ศีลบารมี ,เนกขัมมะบารมี, ปัญญาบารมี,วิริยะบารมี, ขันติบารมี, สัจจะบารมี,อธิษฐานบารมี,...
Read More

พิธีถวายภัตตาหาร

VDO ต ย พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันขึ้นปีใหม่ที่ 1 ม ค 2558 คำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ปุพพะภาคะนะมะการะ   หันทะ         มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ            เส.   นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ   คำกล่าวถวายภัตตาหาร อิมานิ มะยัง  ภันเต...
Read More

พิธีขอขมาผู้ปกครอง

พิธี ขอขมา และ ถวาย ไตรจีวร บาตร แด่นาคธรรมทายาท   ผู้ปกครองไม่ต้องนำบาตรจีวรมาเอง สำหรับ วัดต่างๆ ในโครงการฯ  จังหวัด อื่นๆ จะมีวันใกล้เคียงกัน กรุณา ติดต่อผู้ประสานงานศูนย์อบรมดังกล่าว   จุดประสงค์ พิธี ขอขมา เพื่อให้ นาค ธรรมทายาท ระลึกนึกถึงคุณ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่ได้ชุบเลี้ยง ดูแล จนกระทั่ง ได้คุณสมบัติ พร้อม ออกบวช และ ขอขมา สิ่งที่ได้ล่วงเกินกันและกัน ในอดีต เพื่อให้เป็น อโหสิกรรม...
Read More

เดินธุดงค์

VDO อานิสงส์การถือธุดงควัตร ตอนที่ 1-2 VDO อานิสงส์การถือธุดงควัตร ตอนที่ 2-2 VDO_การประกอบด้ามกลดเดินธุดงค์_1.27 นาที VDO_พระกัสสปะตอนที่ 1 เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ VDO_พระกัสสปะตอนที่ 2 เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ ประมวลภาพธุดงค์สามเณร AEC จ.ระนอง ประมวลภาพธุดงค์สามเณร  คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ สคริปท์การสอน Video โหลดทั้งหมด สคริปท์การสอน Download “TEXT_ธุดงควัตร-13-คืออะไร.docx” TEXT_ธุดงควัตร-13-คืออะไร.docx – Downloaded 16 times – 16 KB Video Download “VDO_อานิสงส์การถือธุดงควัตร ตอนที่ 1-2”...
Read More