Category Archive for "นิทานชาดก 500 ชาติ"

มาลุตชาดก ชาดกว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่

สาเหตุที่ตรัสมุณิกชาดก ……….พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระภิกษุรูปหนึ่งมีความปรารถนาจะสึก เพราะได้รับการเอาอกเอาใจ พูดจาชักชวนแทะโลมจากสาวแก่นางหนึ่ง พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนสติว่า “ ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่หญิงคนนี้ทำให้เธอพินาศ เมื่อก่อนนี้เธอถึงกับสิ้นชีวิต ในวันวิวาห์ของหญิงคนนี้ ต้องเป็นอาหารอันโอชะเลี้ยงคนมากมายในงานทีเดียว” ข้อคิดจากมุณิกชาดก ……….๑ . ไม่ว่ากาลไหนๆ ภิกษุไม่ควรใกล้ชิดสตรี พระอานนท์เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ภิกษุควรประพฤติตนอย่างไรต่อสตรี พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ อย่าได้พบปะสตรีใดๆ เลย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าจำเป็นต้องพบปะจะทำอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก็อย่าพูดคุยด้วย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าต้องพูดคุยด้วยจะทำอย่างไร ” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก่อนจะพูด ตั้งสติให้มั่นคงแล้วรีบพูดให้เสร็จธุระโดยไว” ……….๒...
Read More

มุณิกชาดก ว่าด้วยความมีอายุยืน

สาเหตุที่ตรัสมุณิกชาดก ……….พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระภิกษุรูปหนึ่งมีความปรารถนาจะสึก เพราะได้รับการเอาอกเอาใจ พูดจาชักชวนแทะโลมจากสาวแก่นางหนึ่ง พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนสติว่า “ ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่หญิงคนนี้ทำให้เธอพินาศ เมื่อก่อนนี้เธอถึงกับสิ้นชีวิต ในวันวิวาห์ของหญิงคนนี้ ต้องเป็นอาหารอันโอชะเลี้ยงคนมากมายในงานทีเดียว”   ข้อคิดจากมุณิกชาดก ……….๑ . ไม่ว่ากาลไหนๆ ภิกษุไม่ควรใกล้ชิดสตรี พระอานนท์เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ภิกษุควรประพฤติตนอย่างไรต่อสตรี พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ อย่าได้พบปะสตรีใดๆ เลย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าจำเป็นต้องพบปะจะทำอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก็อย่าพูดคุยด้วย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าต้องพูดคุยด้วยจะทำอย่างไร ” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก่อนจะพูด ตั้งสติให้มั่นคงแล้วรีบพูดให้เสร็จธุระโดยไว”...
Read More

ลักขณชาดก ชาดกว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่… ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point
Read More

วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณการรักษาตัวรอด

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่… ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point
Read More

เวฬุกชาดก ว่าด้วยโทษของการดื้อรั้น

สาเหตุที่ตรัสเวฬุกชาดก ……….ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเอง ว่ายากสอนยาก เพื่อนภิกษุจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง พระบรมศาสดาทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วตรัสว่า ………“ ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นผู้ว่ายากสอนยาก แม้ในชาติก่อน เธอก็มีนิสัยเช่นนี้ ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของบัณฑิต จึงถูกงูกัดตาย ”….จากนั้นพระพุทธองค์ทรงนำ เวฬุกชาดก มาตรัสเล่า ข้อคิดจากเวฬุกชาดก ……….๑ . โบราณว่าอย่าเลี้ยงงูพิษ เพราะมันอาจแว้งกัดเราได้ทุกเมื่อ เช่นเดียวกันคนพาลซึ่งอาจทำร้ายผู้มีพระคุณได้ตลอดเวลา…. ……….๒ . ไม่ควรเพิกเฉยต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีที่มีประสบการณ์มองเห็นการณ์ไกล เช่น บิดามารดา หรือครูอาจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่… ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point ดาวน์โหลดวีดีโอ Download “เวฬุกะชาดก.mp4” เวฬุกะชาดก.mp4 – Downloaded...
Read More

สกุณชาดก ว่าด้วยการเป็นคนดื้อว่ายากสอนยาก

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่… ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point ดาวน์โหลดวีดีโอ Download “049_สกุณาชาดก_ ( ชาดกว่าด้วยความดื้อรั้นไปฟังคำของพญานกที่บอกว่าให้รีบรีบไฟป่า จนตาย)” 049_สกุณาชาดก_-ชาดกว่าด้วยความดื้อรั้นไปฟังคำของพญานกที่บอกว่าให้รีบรีบไฟป่า-จนตาย.mpg – Downloaded 13 times – 141 MB Power Point
Read More

สัมโมทมานชาดก

สาเหตุที่ตรัสสัมโมทมานชาดก ……….กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นดินแดนของพระญาติฝ่ายพระราชบิดา และกรุงเทวทหะซึ่งเป็นดินแดนของพระญาติฝ่ายพระราชมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งไหลผ่านและถือเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ชาวเมืองทั้งสองต่างอาศัยน้ำจากแม่น้ำสายนี้ทำการเกษตรกรรมเลี้ยงชีพ ต่อมาในฤดูแล้งครั้งหนึ่ง น้ำในแม่น้ำได้งวดลงไปมากผิดปกติ ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนต่างฝ่ายจึงพยายามหาวิธีกักเก็บน้ำเข้านาของตนให้มากที่สุด จนเกิดการทะเลาะวิวาทด่าทอซึ่งกันและกัน ……….เรื่องราวจึงขยายตัวลุกลามไปจนถึงขั้นมีการจับอาวุธเข้าต่อสู้ ความขัดแย้งได้ทวีขึ้นถึงขั้นมีการกะเกณฑ์ผู้คน จนในที่สุดกษัตริย์ของทั้งสองพระนครถึงกับยกทัพมาประชิดชายแดน เตรียมพร้อมที่จะทำสงครามกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าชาดกดังนี้ ข้อคิดจากสัมโมทมานชาดก ……….๑ . คนพาล มักโกรธง่าย และผูกเวร ดังนั้น เราควรป้องกันการทะเลาะวิวาทเสียแต่ต้นมือด้วยการระมัดระวังตัว มีสติ ไม่ทำสิ่งใดให้กระทบกระเทือนบุคคลอื่น การฝึกสมาธิแผ่เมตตาเป็นประจำทำให้เป็นคนโกรธได้ยาก “ ผู้ที่ฆ่าความโกรธได้ ย่อมนอนหลับเป็นสุข ” ……….๒ . การคบบัณฑิตย่อมทำให้ห่างไกลจากภัยพาล ดังเช่นนกกระจาบที่เชื่อฟังจ่าฝูง ……….๓ . เมื่อมีการทะเลาะวิวาทกัน ควรวางตัวเป็นกลาง และหาทางไกล่เกลี่ยยุติเรื่องบาดหมางนั้นเสีย ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่…...
Read More

เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร

สาเหตุที่ตรัสอภิณหชาดก ……….มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก ชายคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนเพื่อนแม้มิได้บวช ก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสก ทำบุญให้ทานโดยสม่ำเสมอ ทุกๆ วันเพื่อนที่บวชเป็นพระ จะไปฉันอาหารยังเรือน ของเพื่อนที่เป็นอุบาสก เมื่อฉันเสร็จ เพื่อนผู้เป็นอุบาสกจะเดินมาส่ง ถึงเชตวันมหาวิหาร และนั่งสนทนากัน ……….พอถึงเวลากลับเพื่อนผู้เป็นภิกษุจะเดินไปส่งจนถึงประตู พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงนำ อภิณหชาดก มาตรัสดังนี้ ข้อคิดจากอภิณหชาดก ……….การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ เพราะก่อให้เกิดทุกข์ 2 ประการคือ 1. ทุกข์เพราะความคิดถึง 2. ทุกข์เพราะเสียการงาน ……….แม้กระทั่งในครอบครัวก็เช่นกัน สามีภรรยาที่ติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป พ่อแม่ที่ติดลูกจนทะนุถนอม และห่วงใยดังไข่ในหิน ก็ไม่ปาน ย่อมไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย ……….เพราะนอกจากจะสร้าง ความทุกข์ กังวลใจ ให้ต้องทรมานซึ่งกันและกัน...
Read More

อภิณหชาดก ว่าด้วยการติดเพื่อน

สาเหตุที่ตรัสอภิณหชาดก ……….มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก ชายคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนเพื่อนแม้มิได้บวช ก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสก ทำบุญให้ทานโดยสม่ำเสมอ ทุกๆ วันเพื่อนที่บวชเป็นพระ จะไปฉันอาหารยังเรือน ของเพื่อนที่เป็นอุบาสก เมื่อฉันเสร็จ เพื่อนผู้เป็นอุบาสกจะเดินมาส่ง ถึงเชตวันมหาวิหาร และนั่งสนทนากัน ……….พอถึงเวลากลับเพื่อนผู้เป็นภิกษุจะเดินไปส่งจนถึงประตู พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงนำ อภิณหชาดก มาตรัสดังนี้ ข้อคิดจากอภิณหชาดก ……….การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ เพราะก่อให้เกิดทุกข์ 2 ประการคือ 1. ทุกข์เพราะความคิดถึง 2. ทุกข์เพราะเสียการงาน ……….แม้กระทั่งในครอบครัวก็เช่นกัน สามีภรรยาที่ติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป พ่อแม่ที่ติดลูกจนทะนุถนอม และห่วงใยดังไข่ในหิน ก็ไม่ปาน ย่อมไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย ……….เพราะนอกจากจะสร้าง ความทุกข์ กังวลใจ ให้ต้องทรมานซึ่งกันและกัน...
Read More