วีดีโอสาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร Update 59

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ Video โหลดทั้งหมด Video Download “01 การเดินจงกรม” 00_การเดินจงกรม_4.56-นาที.mp4 – Downloaded 133 times – 31 MB Download “02 การสอนพุทธประวัติ สำหรับพอจ-พพล” VDO_การสอนพุทธประวัติ-สำหรับพอจ-พพล_35.49-นาที.mp4 – Downloaded 80 times – 228 MB Download “03 การบิณฑบาต” VDO_การบิณฑบาต_4.07-นาที.mp4 – Downloaded 72 times – 26 MB Download “04...
Read More

Power Point สาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร (Update)

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ Power Point โหลดทั้งหมด Power Point Download “PPT_กิจวัตร_18_ระบบหมู่.pptx” PPT_กิจวัตร_18_ระบบหมู่.pptx – Downloaded 35 times – 1,006 KB Download “PPT_กิจวัตร_17_-การเดินในที่สาธารณะ.pptx” PPT_กิจวัตร_17_-การเดินในที่สาธารณะ.pptx – Downloaded 21 times – 2 MB Download “PPT_กิจวัตร_16_-การลุก-การนั่ง-การกราบไหว.pptx” PPT_กิจวัตร_16_-การลุก-การนั่ง-การกราบไหว.pptx – Downloaded 32 times – 2 MB Download “PPT_กิจวัตร_15_อิริยาบถ-๔-ยืนเดิน-นั่ง-นอ.pptx” PPT_กิจวัตร_15_อิริยาบถ-๔-ยืนเดิน-นั่ง-นอ.pptx –...
Read More

มาลุตชาดก ชาดกว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่

สาเหตุที่ตรัสมุณิกชาดก ……….พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระภิกษุรูปหนึ่งมีความปรารถนาจะสึก เพราะได้รับการเอาอกเอาใจ พูดจาชักชวนแทะโลมจากสาวแก่นางหนึ่ง พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนสติว่า “ ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่หญิงคนนี้ทำให้เธอพินาศ เมื่อก่อนนี้เธอถึงกับสิ้นชีวิต ในวันวิวาห์ของหญิงคนนี้ ต้องเป็นอาหารอันโอชะเลี้ยงคนมากมายในงานทีเดียว” ข้อคิดจากมุณิกชาดก ……….๑ . ไม่ว่ากาลไหนๆ ภิกษุไม่ควรใกล้ชิดสตรี พระอานนท์เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ภิกษุควรประพฤติตนอย่างไรต่อสตรี พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ อย่าได้พบปะสตรีใดๆ เลย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าจำเป็นต้องพบปะจะทำอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก็อย่าพูดคุยด้วย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าต้องพูดคุยด้วยจะทำอย่างไร ” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก่อนจะพูด ตั้งสติให้มั่นคงแล้วรีบพูดให้เสร็จธุระโดยไว” ……….๒...
Read More

มุณิกชาดก ว่าด้วยความมีอายุยืน

สาเหตุที่ตรัสมุณิกชาดก ……….พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระภิกษุรูปหนึ่งมีความปรารถนาจะสึก เพราะได้รับการเอาอกเอาใจ พูดจาชักชวนแทะโลมจากสาวแก่นางหนึ่ง พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนสติว่า “ ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่หญิงคนนี้ทำให้เธอพินาศ เมื่อก่อนนี้เธอถึงกับสิ้นชีวิต ในวันวิวาห์ของหญิงคนนี้ ต้องเป็นอาหารอันโอชะเลี้ยงคนมากมายในงานทีเดียว”   ข้อคิดจากมุณิกชาดก ……….๑ . ไม่ว่ากาลไหนๆ ภิกษุไม่ควรใกล้ชิดสตรี พระอานนท์เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ภิกษุควรประพฤติตนอย่างไรต่อสตรี พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ อย่าได้พบปะสตรีใดๆ เลย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าจำเป็นต้องพบปะจะทำอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก็อย่าพูดคุยด้วย ” พระอานนท์ทูลถามว่า “ ถ้าต้องพูดคุยด้วยจะทำอย่างไร ” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ ก่อนจะพูด ตั้งสติให้มั่นคงแล้วรีบพูดให้เสร็จธุระโดยไว”...
Read More

ลักขณชาดก ชาดกว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อที่นี่… ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point ดาวน์โหลดวีดีโอ Power Point
Read More