1_อิริยาบถ ลุก นั่ง กราบ ไหว้ กลับเท้า

1_อิริยาบถ ลุก นั่ง กราบ ไหว้ กลับเท้า

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *