โครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

Home โครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วีดีโอสาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร Update 59

Read More

Power Point สาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร (Update)

Read More

หน้าที่ และการปฎิบัติต่อพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง

Read More

สมาธิ

Read More

พุทธประวัติ

Read More

ทศชาติชาดกบารมี

Read More

สังฆคุณเรื่องประวัติพระอรหันต์

Read More

ระบบหมู่ และประชุมกลุ่ม

Read More

เรียนรู้และเตรียมตัวมารวมพลังที่วัดพระธรรมกาย

Read More

อบายมุข 6

Read More

ความดีสากล

Read More

อิริยาบถ ลุกนั่งกราบ ไหว้ และกลับเท้า

Read More

การทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถู ขัดวิมาน

Read More

การนุ่งห่ม

Read More

เรียนรู้เรื่องการล้างหน้า

Read More

เรียนรู้เรื่องการซักผ้า ตากผ้า

Read More

การจำวัดของสามเณร

Read More

การใช้สรรพนามในหมู่สามเณร

Read More

เรียนรู้การฉันภัตตาหาร

Read More

การอธิษฐานจิตประจำวัน

Read More

การจดบันทึกประจำวันสมุดบันทึกความดี

Read More

ศีล

Read More

พระคุณพ่อแม่

Read More

คุณค่าการบวช ตอนสามเณรนิโครธ

Read More

คุณค่าการบวช ตอนสามเณรราหุล

Read More

กฎแห่งกรรม

Read More

พุทธคุณ 9

Read More

กายมหาบุรุษ 32 ประการ

Read More

ประวัติหลวงปู่สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร

Read More

ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

Read More

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมฺชโย) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

Read More

ประวัติและผลงานวัดพระธรรมกาย

Read More

ปฐมนิเทศน์

Read More

ซ้อมคำขานนาค

Read More

ซ้อมบทให้พร

Read More

พิธีตัดปอยผม

Read More

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

Read More

พิธีตักบาตร

Read More

พิธีปล่อยปลา

Read More

พิธีถวายภัตตาหาร

Read More

พิธีขอขมาผู้ปกครอง

Read More

เดินธุดงค์

Read More

ขั้นตอนการบรรพชา รวมทุกอย่างจากพิธีกรรมงานบวช

Read More

วีดีโอ ตัวอย่างการ ประมวลภาพสามเณรยุวชนรอบวัด ปี6

Read More

กิจวัตร 10 ข้อ

Read More

บทให้พรบทยาว (อิติปิโส พาหุง)

Read More