โครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

Home โครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ชอทรองบวชสามเณร05_ปรางค์

วีดีโอสาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร Update 59

Read More
สามเณรเดินธุดงค์อยุธยา

Power Point สาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร (Update)

Read More
พระพี่เลี้ยง

หน้าที่ และการปฎิบัติต่อพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง

Read More
นั่งสมาธิ

สมาธิ

Read More
พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

Read More
ชาดก

ทศชาติชาดกบารมี

Read More
พระอรหันต์

สังฆคุณเรื่องประวัติพระอรหันต์

Read More
ประชุมกลุ่ม2

ระบบหมู่ และประชุมกลุ่ม

Read More
รวมพลังเณร

เรียนรู้และเตรียมตัวมารวมพลังที่วัดพระธรรมกาย

Read More
การพนัน

อบายมุข 6

Read More
ความดีสากล

ความดีสากล

Read More
วัฒนธรรมชาวพุทธ2

อิริยาบถ ลุกนั่งกราบ ไหว้ และกลับเท้า

Read More
ทำความสะอาด

การทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถู ขัดวิมาน

Read More
ห่มจีวร

การนุ่งห่ม

Read More
ล้างหน้า

เรียนรู้เรื่องการล้างหน้า

Read More
ซักผ้า

เรียนรู้เรื่องการซักผ้า ตากผ้า

Read More
CZ009

การจำวัดของสามเณร

Read More
การใช้สรรพนามในหมู่สามเณร

การใช้สรรพนามในหมู่สามเณร

Read More
ฉันภัตตาหาร

เรียนรู้การฉันภัตตาหาร

Read More
อธิฐานจิต

การอธิษฐานจิตประจำวัน

Read More
สมุดบันทึกความดี

การจดบันทึกประจำวันสมุดบันทึกความดี

Read More
ภาพรวมศีล 5

ศีล

Read More
พระคุณพ่อแม่

พระคุณพ่อแม่

Read More
สามเณรนิโครธ

คุณค่าการบวช ตอนสามเณรนิโครธ

Read More
สามเณรราหุล

คุณค่าการบวช ตอนสามเณรราหุล

Read More
กฏแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม

Read More
พระพุทธคุณ

พุทธคุณ 9

Read More
กายมหาบุรุษ

กายมหาบุรุษ 32 ประการ

Read More
หลวงปู่

ประวัติหลวงปู่สด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร

Read More
TK5220A.

ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

Read More
idkcc

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมฺชโย) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

Read More
โบสถ์วัดพระธรรมกาย

ประวัติและผลงานวัดพระธรรมกาย

Read More
ปฐมนิเทศน์

ปฐมนิเทศน์

Read More
ซ้อมขานนาค

ซ้อมคำขานนาค

Read More
ซ้อมให้พร

ซ้อมบทให้พร

Read More
ปลงผม

พิธีตัดปอยผม

Read More
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

Read More
ตักบาตร

พิธีตักบาตร

Read More
ปล่อยปลา

พิธีปล่อยปลา

Read More
บูชาข้าวพระ

พิธีถวายภัตตาหาร

Read More
ขอขมาบวช

พิธีขอขมาผู้ปกครอง

Read More
ธุดงค์

เดินธุดงค์

Read More
บวชสามเณร

ขั้นตอนการบรรพชา รวมทุกอย่างจากพิธีกรรมงานบวช

Read More
ยุวชนรอบวัด

วีดีโอ ตัวอย่างการ ประมวลภาพสามเณรยุวชนรอบวัด ปี6

Read More
กิจวัตร

กิจวัตร 10 ข้อ

Read More
พระให้พร

บทให้พรบทยาว (อิติปิโส พาหุง)

Read More