เรียนรู้การฉันภัตตาหาร

VDO การขบฉันพระภิกษุสามเณร o๖ ๕๔ นาที

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *