เดินธุดงค์

VDO อานิสงส์การถือธุดงควัตร ตอนที่ 1-2

VDO อานิสงส์การถือธุดงควัตร ตอนที่ 2-2

VDO_การประกอบด้ามกลดเดินธุดงค์_1.27 นาที

VDO_พระกัสสปะตอนที่ 1 เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

VDO_พระกัสสปะตอนที่ 2 เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

ประมวลภาพธุดงค์สามเณร AEC จ.ระนอง

ประมวลภาพธุดงค์สามเณร 

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

สคริปท์การสอน
Video
โหลดทั้งหมด

โหลดทั้งหมด

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *