อิริยาบถ ลุกนั่งกราบ ไหว้ และกลับเท้า

การลุก นั่ง การกลับเท้า
ลุก นั่ง กราบ ไหว้

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *