วีดีโอสาธิต 18 หน่วยฝึกกิจวัตร Update 59

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

Video
โหลดทั้งหมด

Video

Download “01 การเดินจงกรม” 00_การเดินจงกรม_4.56-นาที.mp4 – Downloaded 133 times – 31 MB

Download “02 การสอนพุทธประวัติ สำหรับพอจ-พพล” VDO_การสอนพุทธประวัติ-สำหรับพอจ-พพล_35.49-นาที.mp4 – Downloaded 80 times – 228 MB

Download “03 การบิณฑบาต” VDO_การบิณฑบาต_4.07-นาที.mp4 – Downloaded 72 times – 26 MB

Download “04 การขบฉันภัตตาหาร” VDO._การฉัน_3.55-นาที.mov – Downloaded 102 times – 362 MB

Download “05 การหยิบภาชนะ-การจับทัพพี-การตัก-การรับ-ภัตตาหาร” VDO_การหยิบภาชนะ-การจับทัพพี-การตัก-การรับ-ภัตตาหาร_3.41-นาที.mov – Downloaded 69 times – 343 MB

Download “05 การหยิบภาชนะ-การจับทัพพี-การตัก-การรับ-ภัตตาหาร” VDO_การหยิบภาชนะ-การจับทัพพี-การตัก-การรับ-ภัตตาหาร_3.41-นาที.mov – Downloaded 69 times – 343 MB

Download “07 การทิ้งเศษอาหารการล้างการเช็ด-ภาชนะ” VDO_การทิ้งเศษอาหารการล้างการเช็ด-ภาชนะ_5.02-นาที.mp4 – Downloaded 56 times – 32 MB

Download “08 สิ่งที่ควรระวังในการครองผ้า” VDO_สิ่งที่ควรระวัง-ในการครองผ้า_2.57-นาที.mpeg – Downloaded 56 times – 331 MB

Download “09 ขั้นตอนการครองผ้า” VDO_ขั้นตอนการครองผ้า_8.11-นาที.mpeg – Downloaded 80 times – 917 MB

โหลดทั้งหมด

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *