พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

VDO ตัวอย่างรูปแบบพิธีกรรม การฝากตัวเป็นศิษย์ 10 42 นาที

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์

นับตั้งแต่โบราณกาลมา การศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ใด เรื่องใด ก็ตาม ล้วน แต่ต้องมีการไหว้ครู เพื่อเป็นการบอกกล่าว เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อสิ่งหรือบุคคลผู้จะเป็นผู้ดูแล อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน หรืออาจเรียกว่า “ฝากตัวเป็นศิษย์” เช่นเดียวกัน การเข้ามาอบรมในโครงการบรรพชา ในคราวนี้ก็เช่นกัน ต้องมีการฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ผู้มีพรรษากาล ผู้มีความรู้ และความสามารถ เพื่อเป็นการน้อมรับความรู้ที่ท่านจะได้สั่งสอนและอบรมตลอดโครงการอบรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. กำหนดการ

๒. บทพิธีกร (ธรรมทายาท)

๓. คำขอฝากตัวเป็นศิษย์

๔. ผังการนั่งของคณะสงฆ์

 

อุปกรณ์

๑. แฟ้มประธานสงฆ์

๒. แฟ้มพิธีกร (ธรรมทายาท)

๓. อาสนะคณะสงฆ์

๔. ตั่งตั้งแฟ้มประธานสงฆ์

๕. พานพุ่มดอกไม้สด

๖. พานธูป-เทียนแพ ดอกไม้สด

กำหนดการพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

๐๖.๐๐ น.            ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

– ประธานสงฆ์, คณะสงฆ์และธรรมทายาทกราบพระประธาน

– ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

– ธรรมทายาทกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

– ตัวแทนธรรมทายาท นำดอกไม้ธูปเทียนแพ สักการะถวายแด่ประธานสงฆ์

– ธรรมทายาทกล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์

– พิธีกรกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ให้โอวาท

 

๐๖.๑๕ น.            – ประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ธรรมทายาท ( ๓๐ นาที )

– ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

– ธรรมทายาทกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

– ประธานสงฆ์, คณะสงฆ์และธรรมทายาทกราบพระประธาน

 

๐๖.๔๕ น.          เสร็จพิธี

********************************

บทพิธีกรพิธีฝากตัวศิษย์

๐๖.๐๐               – เมื่อประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี  พิธีกรนำธรรมทายาททุกท่านกราบพระประธาน

พิธีกร :              “ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว

ขอเรียนเชิญธรรมทายาททุกท่าน นั่งคุกเข่าประนมมือ …”

(รอจนกระทั่งประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อม )

“ตั้งใจกราบพระประธาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

กราบ…..             กราบ……            กราบ….. ”

– ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

(รอคณะสงฆ์นั่งให้เรียบร้อย)

“ตั้งใจกราบพระอาจารย์ และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

กราบ….. กราบ……            กราบ….. ”

– พิธีกรเชิญตัวแทนธรรมทายาท นำพานดอกไม้ธูปเทียนแพ สักการะแด่ประธานสงฆ์

พิธีกร :              “กราบขออนุญาตพระอาจารย์ครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ เรียน เชิญตัวแทนธรรมทายาทได้อัญเชิญพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะแด่พระอาจารย์ ขอเรียนเชิญครับ…”

– ตัวแทนธรรมทายาท เดินถือพาน เข้าแนวกลาง คุกเข่าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพ

– เมื่อตัวแทนกลับมานั่งในพื้นที่ด้านหน้าที่เตรียมไว้เรียบร้อย…

 

พิธีกร :              “เรียนเชิญธรรมทายาททุกท่าน / ตั้งใจกล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์ / โดยพร้อมเพรียง

กันนะครับ”

คำขอฝากตัวเป็นศิษย์

(หันทะมะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต / ปุพพะภาคะนะมะการัง / กะโรมะเสฯ)   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

อาจะริโย เม ภันเต โหหิ อาจะริโย เม ภันเต โหหิ อาจะริโย เม ภันเต โหหิ

อัชชะตัคเคทานิ  เถโร / มัยหัง ภาโร / อะหัมปิ เถรัสสะ  ภาโร ( ๓ จบ )

 

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ /  กระผมทั้งหลาย /  ขอมอบกายถวายชีวิต  /  ให้อยู่ในความดูแล /  ของ พระอาจารย์ / และคณะสงฆ์  / ได้โปรดเมตตา  / ให้การอบรมสั่งสอน  / แก่กระผมทั้งหลาย  / เพื่อความเจริญรุ่งเรือง / ในการศึกษา  /  ในการดำเนินชีวิต  /  ทั้งภพชาตินี้ / ชาติหน้า /  และ เพื่อประโยชน์ /  แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน / ของกระผมทั้งหลาย  /  ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญฯ

กราบ….กราบ….กราบ

 

พิธีกร :                “เรียนเชิญธรรมทายาททุกท่านนั่งพับเพียบ…..กราบอาราธนาพระอาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ธรรมทายาท  ขอกราบอาราธนาครับ ”

– ประธานสงฆ์ให้โอวาท  แก่ธรรมทายาท

– ประธานสงฆ์ นำบูชาพระ

“เรียนเชิญธรรมทายาททุกท่าน ตั้งใจกราบพระอาจารย์ และคณะสงฆ์

โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ   กราบ…..กราบ……กราบ….. ”

(เมื่อคณะสงฆ์ หันหลังกลับไปนั่งเตรียมกราบพระประธาน)

“ตั้งใจกราบพระประธาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ…..

กราบ…..   กราบ……   กราบ….. ”

 

(เมื่อพระอาจารย์เดินออกจากศูนย์กลางพิธี)

พิธีกร :              “ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับ……..สาธุ”

๐๖.๔๕ น.          เสร็จพิธี

********************************

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *