พิธีตัดปอยผม

VDO ตัวอย่างการจัดพิธีตัดปอยผม

VDO ตัวอย่างศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง พิธีตัดปอยผมสามเณร

ประมวลภาพพิธีตัดปอยผม

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *