พิธีตักบาตร

ภาพบรรยากาศงานพิธีตักบาตร และการเดินบิณฑบาตร สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *