พิธีขอขมาผู้ปกครอง

พิธี ขอขมา และ ถวาย ไตรจีวร บาตร แด่นาคธรรมทายาท

 

ผู้ปกครองไม่ต้องนำบาตรจีวรมาเอง

สำหรับ วัดต่างๆ ในโครงการฯ  จังหวัด อื่นๆ จะมีวันใกล้เคียงกัน กรุณา ติดต่อผู้ประสานงานศูนย์อบรมดังกล่าว

 

จุดประสงค์ พิธี ขอขมา

เพื่อให้ นาค ธรรมทายาท ระลึกนึกถึงคุณ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่ได้ชุบเลี้ยง ดูแล จนกระทั่ง ได้คุณสมบัติ พร้อม ออกบวช และ ขอขมา สิ่งที่ได้ล่วงเกินกันและกัน ในอดีต เพื่อให้เป็น อโหสิกรรม กรรมจะได้เบาบาง ซึ่งกันและกัน

จุดประสงค์ พิธี ถวาย ไตรจีวร บาตร แด่นาคธรรมทายาท เพื่อ สร้าง มหาทาน แก่ ผู้เตรียมตัว เป็น ผู้บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

 

ขั้นตอน ลำดับ พิธีกรรม

1.ผู้ปกครอง-ญาติ-มิตรลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร

2.ติดโบว์และแจ้งหมายเลขให้ผู้ที่เป็นตัวแทนมอบบาตรและไตร

3.เชิญผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเข้าประจำพื้นที่ตามหมายเลขของ (นาค)ธรรมทายาทที่ติดไว้ที่เสื่อ

4.สร้างบรรยากาศด้วยเสียงพิธีกร และ เพลงบรรเลง

5.เมื่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรมาพร้อมเพรียงกันแล้ว  พิธีกรนำกล่าวคำอธิษฐานบาตรและผ้าไตร

6.เมื่อกล่าวคำอธิษฐานจิตจบลงนาคธรรมทายาทเริ่มแปรแถวออกมาจากที่พัก  ค่อยเดินอย่างช้าๆ  และสง่างาม

7.1. สัญญาณฆ้องครั้งที่ 1  นั่งคุกเข่า (นาค)ธรรมทายาท เก็บชายผ้านุ่งนาคให้เรียบร้อย ประนมมือตัวตรง
7.2.พิธีกรนำกราบ 3 ครั้ง
7.3.พิธีกรนำกล่าวคำขอขมา บท อุกาสะ เพื่อความพร้อมเพรียง
7.4. กล่าวจบรอสัญญาณฆ้องครั้งที่ 2
7.5.เมื่อสัญญาณฆ้องครั้งที่ 2 ดังขึ้น (นาค) ธทย. ยื่นมือออกไปรับบาตรและผ้าไตรมาอุ้มไว้
7.6.สัญญาณฆ้องครั้งที่ 3 ดังขึ้น

7.7 ธทย. ลุกขึ้นยืนหันกลับไปทางเดิม แล้วเดินแถวกลับไปยังที่พักให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย
เสร็จพิธีรับผ้าไตรและบาตร

ภาพบรรยากาศพิธีขอขมา และถวายผ้าไตรจีวร บาตร

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *