ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมฺชโย) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

1 ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย 34 09 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย unseen 39 49 นาที

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ประวัติวัยเยาว์

พระเทพญาณมหามุนี มีนามเดิมว่า ไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2487 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก เวลา 18.00 น. ณ บ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ท่านเป็นบุตรของนายช่างใหญ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม นามว่า คุณพ่อจรรยงค์ สุทธิผล กับคุณแม่จุรี สุทธิผล
เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ในขณะที่ครอบครัวพำนักอยู่ที่จังหวัดพิจิตร คุณแม่จุรีฝันว่า หลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ที่ชาวเมืองพิจิตรกราบไหว้บูชา ได้นำเด็กที่มีลักษณะสวยงามมามอบให้ พร้อมกับกล่าวว่า

“เด็กคนนี้เป็นลูกแก้วมาเกิด ขอให้เลี้ยงดูให้ดี จะเป็นที่พึ่งได้ในกาลต่อไปภายหน้า”

         และต่อมายังฝันอีกว่า ได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งในกองทราย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อนำมาขัดพระพุทธรูปองค์นั้นก็เปล่งรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้งเมือง ความฝันของคุณแม่จุรีในครั้งนั้น ได้นำความปีติยินดีมาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง และในวันที่ท่านเกิดญาติพี่น้องที่เคยโกรธเคืองกัน ไม่ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานได้หันหน้ามาคืนดีกัน

เมื่อเติบโตขึ้นแม้จะมีชีวิตอิสระในขณะที่เป็นวัยรุ่น แต่ท่านก็มีความประพฤติดีงาม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ในระยะนี้เองท่านเริ่มสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาเสมอ หากวันใดเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน เป็นต้องหยิบอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก ยิ่งอ่านก็ยิ่งขัดเกลาความคิดให้มองเห็นความทุกข์ในทางโลกยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายความคิดในใจว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต ซึ่งความคิดเกินวัยนี้ ท่านเขียนไว้ในสมุดบันทึกเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า

“ถ้าเรามาทางโลกก็อยากไปให้สูงสุดในทางโลก ถ้าหากว่าอยู่ในทางธรรมก็อยากจะไปให้สูงที่สุดในทางธรรม และก็จะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ทั่วโลก”

         และแล้ววันหนึ่งท่านได้พบหนังสือชื่อ ธรรมกาย ซึ่งเขียนตามแนวเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีข้อความว่า

          “ถ้าจะเดินให้ถูกต้องร่องรอยของพระศาสนา ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็น”

          ท่านจึงออกตามหาขอเป็นศิษย์ คุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ แม่ชีผู้เป็นศิษย์เอกของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกาย หลังจากนั่งสมาธิกับคุณยายได้ไม่นานท่านก็พบคำตอบที่เฝ้าค้นหามาตลอดว่า “คนเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี และพระนิพพาน คือเป้าหมายชีวิตอันสูงสุดของทุกชีวิต” นั่นเอง ด้วยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรม ประกอบกับความเคารพอ่อนน้อมอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ ทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของท่านมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากคุณยายให้เป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำธรรมะปฏิบัติแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเสมอ

 

ประวัติออกบวชและการสร้างวัดพระธรรมกาย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙ เป็นวันมหามงคลยิ่ง เพราะเป็นวันที่ท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับฉายาว่า “ธัมมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”

การบวชของท่านเป็นการบวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนา ด้วยมโนปณิธานที่จะเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลไปสู่ชาวโลก และการบวชอุทิศชีวิตของท่านก็ได้เป็นแบบอย่าง ให้หมู่คณะที่ปฏิบัติธรรมร่วมกัน และได้ติดตามเข้ามาสู่เส้นทางการเป็นพระอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านธรรมประสิทธิ์  จนกระทั่งมีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นมากมายจนเต็มพื้นที่บ้านธรรมประสิทธิ์ หมู่คณะทุกคน จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องสร้างวัด เมื่อทุกคนมีความพร้อมทั้งกายและใจ การสร้างวัดพระธรรมกายจึงได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่ง ตรงกับวันมาฆบูชา ด้วยเงินทุนเริ่มต้นของการสร้างวัดมีอยู่เพียง ๓,๒๐๐ บาท กับที่นา ๑๙๖ ไร่

นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา “พระเทพญาณมหามุนี”จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • การฝึกสมาธิ
  • การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ
  • การอบรมธรรมทายาทของเยาวชนชายและหญิง
  • โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

 

จุดเริ่มต้นโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จากนั้น “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก” เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่สังคมไทยก็บังเกิดขึ้นด้วยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

เริ่มจากประเทศไทยและขยายไปทั้งโลก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ชวนลูกศิษย์ชาววัดพระธรรมกายรวมทั้งชาวไทยและชาวโลก ที่มีใจรักอยากจะเห็นโลกดีขึ้น มาร่วมแรงร่วมใจกันยอยกศีลธรรมให้สูงขึ้นมา เลยเกิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นมามากมาย เช่น โครงการเด็กดี V-Star ที่มีจำนวนเด็กจาก ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน คือ มีเด็กมารวมกันทำความดีครั้งละเป็นล้านคน นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการยกตัวอย่าง เช่น

  • โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
  • โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
  • โครงการบวชพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปทั่วไทย
  • โครงการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปทั่วไทย เป็นต้น
          ทุกโครงการมีเป้าหมายตรงกัน คือ เพื่อยกระดับศีลธรรมของคนในสังคมขึ้นมาให้ได้

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *