ปฐมนิเทศน์


VDO ตัวอย่างการอบรมสามเณรวัดไทรใหญ่

ภาพตัวอย่างปฐมนิเทศ

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *