ขั้นตอนการบรรพชา รวมทุกอย่างจากพิธีกรรมงานบวช

VDO ตัวอย่างการบรรพชาสามเณร 6 03 นาที

MP3_อนุโมทนาทุกงานบุญ_2.36 นาที

คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์สื่อธรรมะ

Power Point
สคริปท์การสอน
Video
โหลดทั้งหมด

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *