กฎแห่งกรรม

สื่อประกอบเทศน์สอน กฎแห่งกรรม

ทาน ศีล ภาวนา
กฎแห่งกรรมตอน 1 ทาน ศีล ภาวนา
สวรรค์ (บุญ)
กฎแห่งกรรมตอน 3 สวรรค์ (บุญ)
บาป อบาย นรก
กฎแห่งกรรมตอน 2 บาป อบาย นรก
เปรต
กฎแห่งกรรมตอน 4 เปรต

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *